Cosul dvs cu produse cosmetice Comenzi telefonice produse cosmetice


Cosmetice minerale

Bellapierre foloseste Mica pura 100% in toate pudrele minerale fara a adauga aditivi sau alte ingrediente. Pentru Bellapierre acesta este cel mai important factor de diferentiere fata de alte marci de make-up mineral.

Concurs machiaj mineral


Castigatorii concursului au fost :
premiul I : Stoicescu Roxana
premiul II : Gurgu Ana-Maria
Felicitari!


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE „Fii frumoasa !”

Perioada campaniei: 1.11.2013, orele 12.00 – 20.11.2013, orele 23:59

Se vor oferi doua premii :
Premiul I : un set de cosmetice minerale Kit 9 Stack – Pandera, marca Bellapierre, in valoare de 399 RON  si  Premiul II : un set de cosmetice minerale Get The Look Kit - Smoky Eyes, marca Bellapierre, in valoare de 179 RON

Pentru participare viziteaza pagina de Facebook pe care este organizat concursul . Atentie! Respectati regulile concursului ( Like la pagina ROmedic, Like la pagina Glamy, Share public la poza si comentariu la postarea de pe pagina Facabook ROmedic ) in caz contrar nu veti putea intra la tragerea la sorti.


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala „Fii frumoasa !” (denumita in continuare „Campania”) este organizata de S.C. SMARTLINE S.R.L., cu sediul in Iasi, str. Tatarasi, nr. 50, etaj M, Ap 2, Punct de lucru: Iasi, Str Tatarasi nr 50 Et 1 , Ap 2, judetul Iasi, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J 22/ 675 /2008, cod unic inregistrare nr. RO 23405275 , avand contul deschis la Banca ING (denumita in cele ce urmeaza „Glamy.ro” sau „Administratorul”). Organizatorul se obliga sa publice numele castigatorilor si premiile castigate de acestia.

SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si uneechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

Prin participarea la aceasta Campanie participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament, si sunt de acord ca in cazul in care vor castiga, numele si localitatea lor de domiciliu sau resedinta sa fie facute publice de catre S.C. SMARTLINE S.R.L, prin afisare pe site-ul oficial, www.glamy.ro si pe pagina de Facebook Glamy.ro , publicare in mass media scrisa sau audiovizuala, sau prin orice alt mod, fara vreo contraprestatie in acest sens de catre S.C. SMARTLINE S.R.L.

Regulamentul va fi pus la dispozitia tuturor celor interesati, spre consultare, in mod gratuit, pe site-ul www.glamy.ro si prin afisare pe pagina de Facebook.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau schimba prevederile prezentului Regulament (inclusiv durata si datele/termenele stipulate prin acest Regulament), in masura in care analiza privind eficacitatea Campaniei o va impune, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea prealabila a acestora.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala „Fii frumoasa !” va fi organizata si se va desfasura online, la nivel national, prin intermediul paginii de Facebook  https://www.facebook.com/glamy.ro, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Campania va fi facuta publica prin intermediul paginii de Facebook Glamy.

Campania va se va derula pe durata a 20 de zile: va fi lansata in data de 1 noiembrie 2013, ora 12.00 si va dura pana la data de 20 noiembrie 2013, ora 23.59.(denumita in continuare „Durata Campaniei”).

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promotionala ”Fii frumoasa !” este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania, care, vizitand pagina de Facebook Glamy.ro, dau like paginii Glamy.ro și paginii Romedic.ro,  dau like si share la postarea care anunta Campania si lasa un comentariu la postare, cu raspunsul la intrebarea „Care este trucul tau de frumusete?”, conform prezentului Regulament, pe durata Campaniei, cu respectarea termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Nu sunt eligibile pentru a participa la Campania promotionala „Fii frumoasa !” persoanele juridice, asociatiile familiale, angajatii S.C. SMARTLINE S.R.L si rudele de gradul I si II  ale acestora, partenerii S.C. SMARTLINE S.R.L, precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

SECTIUNEA 5. PREMIILE

Premiile oferite castigatorilor in cadrul Campaniei sunt doua:
1. Un set de cosmetice minerale Kit 9 Stack – Pandera, marca Bellapierre, in valoare de 399 RON (TVA 24% inclus)
2. Un set de cosmetice minerale Get The Look Kit - Smoky Eyes, marca Bellapierre, in valoare de 179 RON (TVA 24% inclus)
In cadrul acestei Campanii, premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. Conform OG nr. 99/2000 si a legislatiei in domeniu, aceste premii nu se impoziteaza. 

SECTIUNEA 6. Modul de desfasurare a CAMPANIEI

1. Participantii trebuie sa dea like paginilor de Facebook Glamy.ro, https://www.facebook.com/glamy.ro și Romedic.ro,  https://www.facebook.com/romedic.ro
2. Participantii trebuie sa dea like si share la poza oficiala de concurs de pe Facebook.
3. Participantii trebuie sa lase un comentariu la poza oficiala de concurs de pe Facebook, cu raspunsul la intrebarea „Care este trucul tau de frumusete?”.

Un singur participant are dreptul la o singura sansa in prezenta Campanie. Astfel, va putea da un singur share si va posta un singur comentariu care indeplineste termenii si conditiile acestui Regulament.

SECTIUNEA 7. PROCEDURA DE DESEMNARE A CASTIGATORILOR SI DE ACORDARE A PREMIILOR

1. In vederea acordarii premiilor, vor intra in tragerea la sorti toate comentariile postate la poza de concurs si care au indeplinit toate conditiile de participare mentionate in Regulament.
2. Tragerea la sorti se va efectua cu ajutorul site-ului www.random.org
3. Castigatorii vor fi in numar de 2.
4. Organizatorul va afisa participantii desemnati castigatori si premiile castigate de acestia pe pagina de Facebook in termen de o zi lucratoare de la data incheierii concursului.
5. Toti castigatorii vor fi contactati prin mesageria privata de pe Facebook de catre un reprezentant al Organizatorului, in aceeasi zi in care vor fi desemnati. Acestia vor fi informati cu privire la premiul castigat si modalitatea de a intra in posesia premiului.
Reprezentantul Organizatorului va contacta de cel putin doua ori persoanele castigatoare in decursul unei zile. In cazul in care, din motive independente de vointa Organizatorului, un castigator nu poate fi contactat sau nu raspunde in termen de 24 de ore de la data desemnarii, se va repeta procedura de tragere la sorti.
6. Castigatorii premiilor acestei Campanii accepta sa semneze la solicitarea Organizatorului, in momentul primirii premiilor, un proces verbal de acceptare si indeplinire a criteriilor de participare stabilite prin prezentul Regulament.
7. Castigatorii premiilor Campaniei nu pot ceda drepturile asupra premiilor castigate altor persoane.

SECTIUNEA 8. RASPUNDERE. NEANGAJAREA RASPUNDERII

Organizatorul Campaniei va acorda premiile participantilor care au luat parte la campania promotionala „Fii frumoasa !”, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea si nu va putea fi implicat sub nicio forma si in nicio modalitate in eventualele dispute referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Niciun litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra premiilor nu va influenta acordarea de catre Organizator a premiului participantului castigator considerat valid in conformitate cu prevederile acestui Regulament. Din momentul primirii premiului de catre castigatorii desemnati, Organizatorul este liberat de orice obligatie fata de participantul desemnat castigator.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea in privinta continutului materialelor postate pe pagina de Facebook,  si nici cu privire la existenta sau limitele dreptului de utilizare ale acestora de catre participanti.
In cazul in care Organizatorul constata ca un participant desemnat castigator nu a indeplinit conditiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula oricand drepturile si beneficiile ce ar fi revenit acestuia, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectiva persoana va restitui Organizatorului premiul in natura, daca acesta inca nu a fost utilizat ori instrainat, in caz contrar valoarea premiului, precum si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu acordarea acestuia .
Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu participantii care nu fost desemnati castigatori, care au solicitari ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul acestei Campanii.
Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea si nu va putea fi obligat la plata unor despagubiri, incluzand, dar fara a se limita la, cu privire la:
- Comentariile postate inainte de 1 noiembrie 2013, ora 12.00 sau dupa 20 noiembrie 2013, ora 23.59, perioada Campaniei (nu vor fi incluse in concurs);
- Pierderile/intarzierile sau intreruperile neanuntate ale conexiunii la internet ale paginii https://www.facebook.com/glamy.ro, generate de furnizorii de servicii de internet sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;
- Problemele tehnice care pot aparea pe Facebook si nu pot fi controlate de acesta.

SECTIUNEA 9. INCETAREA/SUSPENDAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate inceta inainte de expirarea Duratei stabilite conform art. Sectiunii 3, respectiv poate fi suspendata pe Durata acesteia, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau printr-o decizie unilaterala a Organizatorului, determinata de cauze ce fac imposibila continuarea Campaniei, dar nu mai inainte de a anunta publicul prin intermediul paginii de Facebook Glamy.ro, https://www.facebook.com/glamy.ro,
Intreruperea Campaniei publicitare din motivele indicate mai sus determina incetarea obligatiilor nascute in sarcina Organizatorului in temeiul prezentului Regulament.


SECTIUNEA 10. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care orice participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea Campaniei, inainte de orice actiune in justitie sau procedura contencioasa in fata oricarei autoritati publice, acesta se va adresa Organizatorului cu o sesizare/reclamatie in acest sens, in forma scrisa. Organizatorul va formula un raspuns scris la sesizarea/reclamatia inaintata in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la primirea sesizarii/reclamatiei.
In cazul in care solutionarea amiabila nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Municipiul Iasi.
Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa: S.C. SMARTLINE S.R.L., Iasi, str. Tatarasi, nr. 50, etaj 1, ap 1, judetul Iasi.
Dupa expirarea unui termen de 4 (patru) saptamani de la data anuntarii publice a listei finale cu privire la participantii desemnati castigatori, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie.